s Elesa + Ganter

Dva svetska lidera u dizajniranju i proizvodnji plastičnih i metalnih standardnih mašinskih
elemenata: Elesa S.p.A (Italija) i Otto Ganter GmbH & Co. KG (Nemačka). U našem prodajnom asortimanu
su sledeći standardni elementi

www.elesa-ganter.com