Podaci i sertifikati

 

Matični br.

06419704

preuzimanje (pdf)

Registarski br.

02006419704

 

PIB

100299411

preuzimanje (pdf)

Šifra delatnosti

4690

 

DUNS broj

565911661

 

TEKUĆI RAČUNI KOD POSLOVNIH BANAKA:

CRÉDIT AGRICOLE: 330-4005201-70
EUROBANK: 250-1450000955770-38
UNI CREDIT BANKA: 170-30014635000-71
SBERBANK: 285-2291000000400-32
LHB BANKA: 310-150209-54